Zpracování osobních údajů

SPRÁVCE
Vyplněním dotazníku k sestavení výživového plánu a jeho odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů správcem Zdenkou Vlasákovou, IČO:05753716, se sídlem Studentská 1348, 53501 Přelouč.

PROHLÁŠENÍ SPRÁVCE
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že vámi poskytnuté osobní údaje budu zpracovávat pouze za účelem sestavení výživového plánu, nebudu je předávat dál třetím osobám, ani je nebudu využívat k jakýmkoliv marketingovým účelům.
Vaše osobní údaje budu uchovávat pouze v elektronické podobě a budu je zpracovávat jen ve státech Evropské unie, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
Data budu uchovávat po dobu 12 měsíců z důvodu případné konzultace po odeslání výživového plánu.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ A ÚČEL
Zpracovávám údaje, které mi poskytnete vyplněním dotazníku a to konkrétně jméno, email, věk, váha, výška, alergie, nemoci a další za účelem poskytnutí služby sestavení výživového plánu.
Zpracovávám údaje, které mi poskytnete vyplněním dotazníku a to konkrétně jméno a email za účelem fakturace služeb.

PRÁVA KLIENTŮ
Máte právo požádat správce o sdělení, jaké konkrétní údaje zpracovává a za jakým účelem, správce tak na základě vaší žádostí učiní nejdéle do 30 dnů od data zaslání této žádosti.

Svůj souhlas se zpracováním můžete kdykoliv odvolat odesláním emailové zprávy správci na adresu jidelnicek@mojetelomojevolba.cz. Odvoláním souhlasu bude proveden výmaz všech poskytnutých údajů a zároveň obdržíte e-mailovou zprávu s potvrzením provedeného výmazu.

Pokud budete mít pocit, že s vašimi údaji není zacházeno v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Máte právo se s jakýmkoliv dotazem o zpracování vašich osobních údajů obrátit na správce a to na email jidelnicek@mojetelomojevolba.cz. Správce se bude snažit maximálně vyhovět.

MLČENLIVOST
Správce je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích svých klientů, stejně tak i o bezpečnostních opatřeních, kterými tato data chrání. Tato mlčenlivost trvá i po ukončení poskytnutí služby.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA DAT
K osobním údajům svých klientů má přístup pouze správce, který je uchovává jen v elektronické podobě a zajišťuje maximální možné zabezpečení využitím moderních technologií a zajištěním aktuálních technických opatřeních.

 Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti dne 25.5.2018

a jsou nedílnou součástí obchodních podmínek správce.

Kontakt
Zdenka Vlasáková
IČ: 05753716
Studentská 1348
535 01 Přelouč